Αρχική arrow Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.
21.10.19
 
 
Ακαδημία Πολιτών
Σεμινάριο Κατάρτισης
Ομάδα Νέων Α.Π.
Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.


 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ στην OΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ο.Ν.Α.Π.)
Όνομα:
Επωνυμο:
Πατρώνυμο:
Ονοματεπώνυμο
Συζύγου:
Ημερομηνία
Γέννησης:
Διεύθυνση
Κατοικίας:
Τηλέφωνα
(κινητό, σταθερό, εργασίας):
E-mail:
Επίπεδο Σπουδών:
Επιστημονική
ή άλλη ιδιότητα:
Ξένες Γλώσσες:
Επάγγελμα:
Πιο συγκεκριμένα
(για επάγγελμα):
Άλλες δραστηριότητες,
ενδιαφέροντα και hobby:
Δραστηριοποίηση
στην "Ακαδημία Πολιτών":
Πιο συγκεκριμένα:
ΣΗΜ. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην αίτηση τηρούνται μόνο στο αρχείο της «Ακαδημίας Πολιτών». Οι απαντήσεις σας στo ερωτηματολόγιο, δύναται να υποστούν στατιστική επεξεργασία: