Αρχική arrow Ομάδα Νέων Α.Π.
21.10.19
 
 
Ακαδημία Πολιτών
Σεμινάριο Κατάρτισης
Ομάδα Νέων Α.Π.
Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.


 
Ομάδα Νέων Α.Π. Εκτύπωση E-mail


Οι δραστηριότητες της «Ακαδημίας Πολιτών», προσανατολίζονται κυρίως στους νέους (οι οποίοι αποτελούν και το πιο δυναμικό εθελοντικό κομμάτι της) την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων (κυρίως με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας). Οι πρωτοβουλίες της Ακαδημίας Πολιτών έχουν ως στόχο να στηρίξουν και να ενισχύσουν την εθελοντική δράση καθώς και να συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση των νέων καθώς και την άρση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων . Σ’αυτό το πλαίσιο η «Ακαδημία Πολιτών» οργανώνει  ανταλλαγές και συνεργασίες νέων και  ενισχύει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αλληλογνωριμία νέων  που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, ή περιοχές ή χαρακτηρίζονται από διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και την οργάνωση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και eυρω-Μεσογειακό επίπεδο καθώς επίσης και τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών  με οργανισμούς  που μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και έχουν τους ίδιους στόχους.

 H Oμάδα Νέων της Ακαδημίας Πολιτών είναι πολύ δυναμική. Σ’ αυτή την ομάδα συμμετέχουν Νέοι από 18-20 ετών (φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, υπάλληλοι, εργάτες,  αυτοαπασχολούμενοι, νέοι σε αναζήτηση εργασίας ).  Ανήκουν είτε στην κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα είτε σε ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια και δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πχ Γαλλία, Καναδάς, Αφρική). Επίσης  οργανώνουν και υποστηρίζουν σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες και γεγονότα .  Συνιστούν μια συγκροτημένη ομάδα της οποίας τα μέλη δρουν συμπληρωματικά.