18.11.19
 
 
Ακαδημία Πολιτών
Σεμινάριο Κατάρτισης
Ομάδα Νέων Α.Π.
Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.


 
Σκοπός Εκτύπωση E-mail

Σεμινάριο Κατάρτισης

“Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον

Aθήνα 7-13 Μαΐου

ΣΤΟΧΟΙ

Oι στόχοι του σεμιναρίου είναι :

- να βοηθήσει υπεύθυνους νεολαίας που προέρχονται από διάφορετικές κουλτούρες και θρησκευτικά, εθνικά και γλωσσικά περιβάλλοντα, να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους νέους στις περιοχές τους, εξετάζοντας με προσοχή τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να οδοηγήσουν σε καλή διαπολιτισμική επικοινωνία. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου να κατανοήσουν τα στοιχεία που συνθέτουν τις πολιτισμικές τους διαφορές , τι συνιστά την οικοδόμηση μιας κουλτούρας και πώς μπορεί κανείς αντί να κρίνει αβίαστα και να αντιμετωπίζει στερεοτυπικά τον «άλλο», τον διαφορετικό, να σέβεται και να διαχειρίζεται σωστά τις διαφορές

- να παράσχει στους συμμετέχοντες τις πληροφορίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το πολιτισμικό, θρησκευτικό και ιστορικό υπόβαθρο όλων των κοινοτήτων που αντιπροσωπεύονται στο σεμινάριο και να αναλύσουν τις αιτίες προβλημάτων και συγκρουσιακών καταστάσεων.

- να τους δώσει τα «εργαλεία» εκείνα τις μεθοδολογίες και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για να εργαστούν στις χώρες τους στην κατεύθυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της θετικής συνεργασίας και της άρσης στερεοτύπων. Αυτό θα γίνει μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων που να αφορούν την οικοδόμηση δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας

-να βοηθήσει στην εμβάθυνση και διεύρυνση της μέχρι τώρα επικοινωνίας και συνεργασίας των συμμετεχόντων οργανισμών (η οποία εμπλουτίστηκε και από την παρουσία του Ηνωμένου Βασιλειου-Β. Ιρλανδία) και η ωρίμανση των συμμετεχόντων οργανισμών στην κατάρτιση και άλλων σχέδίων κατάρτισης νέων και υπέυθυνων νεολαίας στο μέλλον, σχέδια τα οποία θα εμβαθύνουν αλλά και θα διευρύνουν τα ζητήματα που εξετάζονται και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν τους νέους μας.

-να δώσει σε νέους που προέρχονται από περιβάλλοντα είτε στις παρυφές είτε αποκακρυσμένα από τα αστικά κέντρα, που δεν παρέχουν ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική ανέλιξη να αποκτήρουν δεξιότητες και προσόντα χρήσιμα για το μέλλον τους μέσα από αποτελεσματικές και καινοτόμες μεθόδους .