Αρχική arrow Σεμινάριο Κατάρτισης
21.10.19
 
 
Ακαδημία Πολιτών
Σεμινάριο Κατάρτισης
Ομάδα Νέων Α.Π.
Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.


 
Σεμινάριο Κατάρτισης Εκτύπωση E-mail


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχέδιο Κατάρτισης
«Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον»
Αθήνα 7-13 Μαίου 2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα», αφορά την υλοποίηση σεμιναρίου κατάρτισης που απευθύνεται σε νέους από την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μ. Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας (Β. Ιρλανδία), την Ελλάδα, το Ισραήλ, και την Παλαιστηνιακή αρχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και οι οποίοι στις χώρες και τις περιοχές τους εργάζονται με νέους. Το σεμινάριο κατάρτισης βοηθά τους συμμετέχοντες που προέρχονται από διάφορετικές κουλτούρες , εθνότητες, θρησκείες, κοινωνικά περιβάλλοντα, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα, ξεπερνώντας τις πολιτισμικές, εθνοτικές, ιστορικές ή θρησκευτικές τους διαφορές και τα στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν για τους άλλους και να κατανοήσουν τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν τις πολιτισμικές άλλες διαφορές, τι συνιστά την οικοδόμηση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας και πως μπορούμε, να σεβόμαστε τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, να αποδεχόμαστε τις διαφορές κάθε κουλτούρας, αξιοποιώντας δημιουργικά ομοιότητες και διαφορές.
Παρέχει στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά, εθνοτικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά χαρακτηριστικά κάθε κοινότητας ή χώρας που συμμετέχει σ’αυτό το σεμινάριο κατάρτισης.
Καλλιεργεί δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και παρέχει εργαλεία και μεθοδολογία σχετική με την οικοδόμηση αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συνεργασίας πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις, στις κοινωνίες όπου ζουν.
Παρέχει στους συμμετέχοντες εργαλεία και μεθοδολογία για να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να εργαστούν στις χώρες προέλευσής τους με τους διάφορους πληθυσμούς που διαβιούν εκεί, και να ευαισθητιοποιήσουν με τη σειρά τους, νέους στην διαπολιτισμική επικοινωνία, τη συνεργασία, την δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξη.
Ήδη οι οργανισμοί που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και από την συνεργασία αυτή διαπιστώσαμε τις ανάγκες όλων μας για καλλειέργεια δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εποικοδομητικής συνεργασίας, και γι’αυτό κρίθηκε απαραίτητη η οργάνωση ενός σεμιναρίου κατάρτισης που θα εκπαιδεύσει και θα καταστήσει τους συμμετεχοντες πολλαπλασιαστές στις κοινότητές τους.
Το σεμινάριο κατάρτισης οργανώθηκε από την Ακαδημία Πολιτών (link σε file: presentation engl) και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 7-13 Μαίου 2007. Συμμετείχαν συνολικά 8 οργανισμοί από την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία), την Ελλάδα, το Ισραήλ, και την Παλαιστηνιακή αρχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.
Το σχέδιο κατάρτισης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr) μέσω του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.