Αρχική arrow Ακαδημία Πολιτών
21.10.19
 
 
Ακαδημία Πολιτών
Σεμινάριο Κατάρτισης
Ομάδα Νέων Α.Π.
Φόρμα Εγγραφής - Ομάδα Νέων Α.Π.


 
Ακαδημία Πολιτών Εκτύπωση E-mail

H «Aκαδημία Πολιτών» εδρεύει στην Αθήνα και είναι μια  κοινωφελής οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της είναι η υποστήριξη  και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι εγγεγραμμένη  στο σχετικό μητρώο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ακαδημία Πολιτών έχει ως στόχο την προαγωγή της συνεργασίας με αναπτυσσόμενες και άλλες χώρες και προσανατολίζεται με έμφαση σε θέματα ευρωμεσογειακής συνεργασίας και συνεργασίας με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της είναι η υλοποίηση ή  υποστήριξη πρωτοβουλιών για την  ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και  την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

Η Ακαδημία πολιτών ενδιαφέρεται για την  κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη σε όλες της τις εκφάνσεις. (ανθρώπινα δικαιώματα, δικαίωμα στην υγεία, ισότητα ευκαιριών όλων των πολιτών για εκπαίδευση και κοινωνική πρόοδο, δικαίωμα συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες, προστασία του περιβάλλοντος). Επίσης, υποστηρίζει  και εργάζεται στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, των νέων και των γυναικών.

Οι δραστηριότητες της «Ακαδημίας Πολιτών», προσανατολίζονται κυρίως στους νέους (οι οποίοι αποτελούν και το πιο δυναμικό εθελοντικό κομμάτι της) την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων (κυρίως με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας). Οι πρωτοβουλίες της Ακαδημίας Πολιτών έχουν ως στόχο να στηρίξουν και να ενισχύσουν την εθελοντική δράση καθώς και να συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση των νέων καθώς και την άρση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων . Σ’αυτό το πλαίσιο η «Ακαδημία Πολιτών» οργανώνει  ανταλλαγές και συνεργασίες νέων και  ενισχύει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αλληλογνωριμία νέων  που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, ή περιοχές ή χαρακτηρίζονται από διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες.

Στο παραπάνω πλαίσιο ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και την οργάνωση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και ευρωμεσογειακό επίπεδο καθώς επίσης και τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών  με οργανισμούς  που μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και έχουν τους ίδιους στόχους.

Στο εσωτερικό της Ελλάδας η Ακαδημία Πολιτών εργάζεται στην κατεύθυνση της υποστήριξης και κατάρτισης των μεταναστών και προσφύγων και δημιουργεί   εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Οι δραστηριότητές της προσανατολίζονται επίσης  προς τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από  κοινωνικό αποκλεισμό ή διακρίσεις και  προς τους νέους οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες με εθνοτικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες.

Η Ακαδημία Πολιτών οργανώνει, υλοποιεί  και υποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν  στην προώθηση της επιστήμης, της παιδείας και του πολιτισμού καθώς επίσης και προγράμματα ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης πολιτών σε συγκεκριμένα θέματα, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και συμπόσια, αξιοποιώντας με έμφαση δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής.Τέλος   υποστηρίζει έρευνες για τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα.

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Πολιτών:

  • Συνεργασία και αλληλοκατανόηση νέων, εθελοντισμός
  • επιμόρφωση και κατάρτιση
  • αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια
  • πρωτοβουλίες για την κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη